Reklamacje

 

O chęci złożenia reklamacji Klient może poinformować Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając oświadczenie na adres biuro@mamabelle.pl, w temacie wiadomości wpisując “Reklamacja”. Przykładowy formularz znajduje się tutaj.

Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem oraz dowodem zakupu należy przesłać na adres:

MAMABELLE
ul. Zwoleńska 81B
04-761 Warszawa

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

* Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego użytkowania oferowanych produktów.