Data złożenia reklamacji

MAMABELLE

ul. Zwoleńska 81B

04-761 Warszawa

 

Dane klienta

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

E-mail:

 

Reklamacja  towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar [nazwa produktu], dostarczony w dniu [data] jest wadliwy. Wada polega na [dokładny opis uszkodzenia lub wady]. Wada została stwierdzona w dniu [data]. Na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 1)

 

 

Z poważaniem